Hizmetlerimiz

Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) verilmesi gereken İşyeri Dosyalarının tescili ve işlemlerinin yapılması.

Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterlerinin tutulması,

Emeklilik Evraklarının Doldurulması, Emeklilik Maaşının Bağlatılması,

SSK ve Bağkur ile ilgili konularda Danışmalık hizmeti,

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Sosyal Güvenlik Müşavirlik Hizmetleri,

İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları, 

Kapasite Raporu Alınması,

 Sanayi Sicil Belgesi Alınması ile (Elektrik ücretlerini Sanayi Abonesi tarifesinden öderler. (Yaklaşık %27 indirimli),

 Sermaye Ödendi Tesbiti Raporunun hazırlanması, 

 Şirket Tasfiye İşlemlerinin yapılması,

Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Genel Kurul İşlemlerinin yapılması,

Müşteriye Muhasebe Eğitimi verilmesi,

Kosgeb üyelik işlemlerinin yapılması,

İhracatçılar Birliği üyelik işlemlerinin yapılması,

Vergi ve Sgk İşlemlerinin takibi,

Uyuşmazlık ve Uzlaşma İşlemlerinin yapılması,

Kira Geliri Beyannamelerinin düzenlenmesi,

Danışmanlık Hizmetlerinin verilmesi,

Vergi Dairesi İşe Başlama/Bırakma İşlemlerinin yapılması.

Mesleki Odalara üyelik kayıtlarının yapılması,

Belediyeden Açma Ruhsatı işlemlerinin yapılması,

Barkod İzni Alınması,

Bilanço ve Gelir Tablolarının hazırlanması, 

Muhasebe kayıtlarının kontrolü,

Aylık KDV, Muhtasar, Üçaylık Muhtasar, Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak,

Aylık Sigortalı Hizmet Listesi ve Tahakkukunu hazırlamak,

Personel Maaş Bordrolarını hazırlamak,

İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirgelerini hazırlamak,

İhbar ve Kıdem Tazminatlarını hazırlamak,

Şirket Kuruluşları işlemlerinin yapılması, 

Marka Tescili ve Patent İşlemlerinin yapılması,

Şirket Şekil Değiştirme ve Birleşmeleri işlemlerinin yapılması,  

Şahıs işletmeleri ve Serbest Meslek işletmelerinin açılışları,

Adi Ortaklıkların kurulması,

İşletmelerin ve şirketlerin adres değişikliği işlemlerinin yapılması,

Şirketlerin pay (hisse) devir işlemlerinin yapılaması,

Şirketlerin Anasözleşme değişikliklerinin yapılması,

Şirketlerin sermaye artırımlarının yapılması,

İşyeri Açma İzin Belgesi alınması,

Çalışma Bakanlığı'ndan İşletme belgesi alınması, 

Ödeme Kaydedici Cihazların Vergi Dairesi'nden Kullanım İzninin alınması, 

SSK Emeklilik Hesaplaması,

Bağkur Emeklilik Hesaplaması,

Özel Bina İnşaatlarının Sigorta Dosyalarının Açılması, İşçi Giriş Çıkışlarının Yapılması, Aylık Hizmet Bildirgelerinin verilmesi ve İlişiksizlik Belgesi alınması,

Ulaştırma Bakanlığından Yetki Belgelerinin Alınması ( A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, R, T)

 K1, K2 ve K3 gibi Yetki belgelerinin Vizelerinin Yaptırılması,

Yetki belgelerine araç ilave ettirilmesi, araç çıkartılması,    

Apartman ve Site Yönetiminin Vergi Numarası alınması, İmza Sirkülerinin Çıkartılması,

Apartman ve Site Yönetiminin Sigorta Dosyası Açılması, Kapıcı Giriş, Çıkış işlemlerinin yapılması,

Apartman ve Site Yönetiminin Gelir-Gider kayıtlarının tutulması, Genel Kurul Evraklarının hazırlanması,

Doğum Borçlanması, Askerlik Borçlanması ve Yurtdışı Borçlanması Hizmetleri,