TAŞERON İŞYERİ DOSYA AÇILIŞI VE İŞÇİ GİRİŞLERİ

İşyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, bu Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

Taşeron

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alanı ile bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren" denir. sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.

Taşeron SGK’ya bildirimleri de aynen normal bildirimler gibi bütün evrakların işyeri bildirgesinin ekinde verilir. Ek olarak iş sahibi ile taşeron firması arasında yapılan iş sözleşmesi eklenir. SGK’nun işyeri numarası olarak asıl işyeri dosya numarasının sonuna aracı kodu olarak 001 veriyorlar. Taşeron dosya açılımı yeni işyeri dosyası açılımı değildir. İşe başlama tarihi esas işverenle yapmış olduğunuz sözleşmede de belirtildiği üzere işyeri teslim tarihidir.

5510 sayılı Kanun uygulamasına göre de işverenlerin (asıl işveren), işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK'ya vermekle yükümlüdür. Bu sürede verilmez ise, bilanço esasına defter tutan işverenlere (kamu idaresi işverenleri dahil) 3 asgari ücret, diğer defterleri tutanlara 2 ve defter tutma yükümlülüğü olmayan işverenlere de bir asgari ücret para cezası uygulanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu taşeron ve alt taşeronların işyeri dosya tescillerini ilk işyeri dosyası olarak kabul etmiyor. O nedenle de işçi girişleri için 30 günlük süreniz yoktur. Bu nedenle birçok meslektaşlarımız zor duruma düşmektedirler. Umarız ki taşeronların dosya tescilerinden sonra da işçi girişleri için 30 günlük süremiz olur.

Taşeron firmalarda işyeri dosyasının tescili ve işçi girişleri “ Asıl SGK dosyasının mevcut olması nedeniyle” aynı gün içerisinde yapılması zorunludur. Taşeron işyeri dosyasının açıldığı gün, taşeron işyeri şifresi alıp, işyeri bildirgesinde çalışacak işçi sayısı kadar işçi girişlerini vermek zorundayız. Aksi halde her bir sigortalı işçi girişi için asgari ücret tutarında (2009/07:693 Tl.) cezalı duruma düşersiniz. Örnek vermek gerekirse, taşeron işyeri dosyasını hazırlayıp sgk kurumunda tescil ettirdiniz ve 10 adet işçi çalışacağını beyan ettiğinizde(693 x 10 = 6.930 Tl) ceza yersiniz ve çok üzülürsünüz. Lütfen dikkat ediniz.