SGK Gecikme Zammı

SSK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık)

(1 EKİM 2008’DEN İTİBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI İÇİN)

Ay/Yıl

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ocak

1.91

1.49

1.10

1.56

1.26

1,26

Şubat

1.81

1.36

1.10

1.45

1.30

1,17

Mart

1.84

1.32

1.09

1.52

1.35

1,12

Nisan

1.75

1.33

1.09

1.47

1.41

1,05

Mayıs

2.13

1.34

1.17

1.45

1.50

0,92

Haziran

2.05

1.22

1.40

1.43

1.64

Temmuz

1.97

1.25

1.64

1.36

1.57

Ağustos

2.77

1.87

1.25

1.56

1.43

1,46

Eylül

2.35

1.91

1.16

1.61

1.41

1,44

Ekim

2.16

1.73

1.14

1.67

1.27

1,57

Kasım

2.12

1.73

1.11

1.59

1.26

1,63

Aralık

2.07

1.75

1.11

1.63

1.28

1,43

 

Not:Gecikme zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için 12.12.2003 tarih ve 16-305 sayılı; 29.01.2004 tarih ve 16-306 Ek sayılı SSK Genelgelerine bakınız.

Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklarından ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibarenilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı yukarıda belirtilen oranlarda gecikme zammı hesaplanır.