Hakkımızda

Çağdaş dünyanın temel gereklerinden biri olan ve insanlar arasındaki alışverişi sağlayan Ticaret kavramı, Getirileri ve sağladığı olanaklar ile modern hayattaki en temel öğelerden biridir. Bu öğenin sistemli bir şekilde çalışabilmesi ve gereklerini yerine getirerek oluşumuna devam etmesi gerekmektedir. İşletmenin varlık ve yükümlülüklerini tasnifli bir biçimde şeffaf, mantığa uygun, anlaşılır bir biçimde ortaya çıkarmak için Muhasebe sistemi ortaya çıkmıştır. Para ile ifade edilen mali nitelikli işlemleri analiz etmek, yorumlamak, sınıflandırmak, kaydetmek üzerine kurulu bir yapıdır.


Muhasebeci Mali müşavir sıfatıyla meslek ilkelerimize bağlı kalarak dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik çizgisinde mesleğimizi icra etmekteyiz.
Muhasebe alanında mükelleflerimizin beklentileri ve istekleri doğrultusunda Mevzuat, Ticaret, Vergi, Muhasebe ve Mali konularda hizmet vermeye çalışmaktayız.