1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

Denetim Konusu ve Yaşanılan Belirsizlikler

Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlannı yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklanna ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 02.11.2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını oku...

KDV Oranında Değişiklik

 
KDV oranlarında değişiklik

İskonto ve ciro prim faturalarında uygulanacak olan KDV oranı değişiklği; KDV ( Katma Değer Vergisi) Kanunu’nun 25.maddesine göre,  hizmet ve teslim işlemlerindeki fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktarlarda olacak şekilde iskontolar KDV matrahına dahil değildir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yol Haritası

 
Yeni Ticaret Kanunu ve Yol haritası

Şirketleri yeni dönemde neler beklediği ve neyi ne zaman yapmak gerektiği ile ilgili bilgilerin yer aldığı “Yeni Ticaret Kanunu(YTK)” ve onun getirileri ile ilgili yazımız takipçilerimiz tarafında büyük ilgi uyandırdı. Yeni Ticaret Kanununa göre şiketlerin kanunun uygulama tarihlerine binaen kendilerine YTK’ya uygun bir yol haritası belirlemelerinde fayda görülüyor. Yol haritasını belirlerken de YTK da yer alan yürürlük tarihlerine dikkate alınması gerekmektedir.

Gelir Testi için Gereken Süre Uzatıldı

 
Gelir Testi için gereken süre uzatıldı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, gelir testi yaptırmak için verilen sürenin Şubat ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti. Ülke genelindeki tüm yeşil kartlı ve sigortalıların bile paniğe kapılıp gelir testine koştuklarını ifade eden Çelik, bu sebeple de yığılmalar ve uzun kuyrukların oluştuğunu söyledi ve devamında gelir testi yaptırmak için verilen sürenin Şubat ayı sonuna kadar uzatılabilmesi için kurum içi düzenlemere gittiklerinin müjdesini verdi.

Son Mevzuatlar

Gündem (Muhasebe)

Facebook'ta Takip Edin